събота, септември 12, 2009

Анчори и съставяне на анчор листа

На форума имаше повдигната тема, каква тежест предава линк от рода на:
1. линк
2. имаме линк
По логика би трябвало да е 50/50 (имаме 50%, линк 50%), но това не е така.
Като правило по-редките думи (думи които се срещат възможно най-рядко в базата на търсачката) носят по-голяма тежест.
Това е важно да се знае, за да се засили ефекта от самият линк.
Но има и други нюанси.
В Гугъл точното вхождние е много важно, като Гугъл не взима под внимание препинателните знаци и свързващите (в, на, по, с и т.н.).
За Яндекс напр. по-силно влияние, в последния алгоритъм, се отдава на разводнените анчори, като в разводнения анчор присъствието на рядката дума оказва огромен ефект.
Важно е да се знае, че Яндекс отчита морфологията и препинателните знаци.
Друг момент в анчор листа при оптимизацията на един сайт, е да се знае границата на спамност на анчор листа.
Това е пределното значение което има като норма в документите на търсачката, над което добавянето на анчори не води до повишаване на позициите, а напротив, може да доведе до спад и налагане на филтри.
За всяка търсачка, този показател е различен, както и за всяка ниша.
И за да се установи точното значение, трябва да се направи анализ на ТОП-10, да се съберат анчор листовете на всички сайтове и на тази база, да се определи максималното значение на спамност на анчора.
Желателно е да се използват осреднени значения на този показател.
Същото се отнася и за %-та плътност на думите в документа.
Анализират се всички документи в ТОП-10 и на базата на тези документи се определя средното значение за плътност на думите.
За финал ще обобщя, че за Гугъл е желателно да използвате точно вхождение в анчор листа, но трябва да внимавате да не прехвърлите значенията по спамност на анчор листа, за да не получите филтри.
Ако се налага да разводнявате анчор листа, то добавяйте популярни думи, за да не вземат на себе си голяма тежест и да оставят по-голямата тежест на самият анчор.
Напр. Ако имаме анчор "Обяви", то можете да разводнявате така:
Моите обяви
Твоите обяви
и т.н.
Моите, твоите и т.н. са често срещани думи и няма да вземат на себе си голяма тежест.
Ако напишете такъв анчор напр. "Обяви от пехотинеца", то тогава по-голямата тежест ще се падне на "пехотинеца" доколкото това е по рядко срещана дума.
Който разбрал-разбрал :)
И така казах, повече отколкото трябва :)

1 коментара:

3D Уеб дизайн каза...

Наистина каза повече отколкото трябва :) А за твоите и моите ще го тествам, признавам с тях не съм експериментирал.