вторник, февруари 22, 2011

Forbes.com е продавал линкове


Известният сайт Forbes.com, който се явява електронна версия на Forbes, е продавал линкове от своите страници. Един от администраторите на сайта е получил уведомление от Google за това, че на сайта са забелязани «ненатурални» линкове, появата на които нарушава ръководството за уебмастери на Google.

Пълното обръщение към администраторите на Forbes.com е звучало така:
Непрофесионален превод:
«Уважаеми собственик или уебмастер на сайта www.forbes.com.
Ние определихме, че част или всички ваши страници използват технологии, излизащи извън рамките на нашето ръководство за качество на сайта.
Особенно обърнете внимание на потенциално ненатуралните и изкуствените линкове на вашия сайт, които водят на други сайтове с цел манипулацията на PageRank-а.
Ние препоръчваме да направите промени по вашия сайт, за да съответства на изискванията на нашето ръководство. След като вие направите тези изменения, моля подайте заявка за преразглеждане на сайта в резултатите на Google».
Оригинал:
Dear site owner or webmaster of www.forbes.com
We’ve detected that some or all of your pages are using techniques that are outside our quality guidelines, which are available here.
Specifically, look for possibly artificial or unnatural links on your site pointing to other sites that could be intended to manipulate PageRank. For more information about our linking guidelines, visit.
We encourage you to make changes to your site so that it meets our quality guidelines. Once you’ve made these changes, please visit to submit your site for reconsideration in Google’s search results.
If you have any questions about how to resolve this issue, please see our Webmaster Help Forum for support.
Sincerely,
Google Search Quality Team
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
По думите на извесния блогер TechCrunch, Майкъл Арингтон, подобни линкове са били публикувани на страниците свързани с e-business и, възможно, на други страници на сайта, но след писмото Forbes е започнал активно да редактира страниците на сайта и да маха продажните линкове.

Представителите на Forbes са отговорили, че част от линковете са останали от предния дизайн и са попаднали във финалната версия на сайта случайно. В 2007 година подобен инцидент вече се е случвал; тогава Forbes попада под филтрите на Гугъл по същата причина и тогава е бил силно песимизиран в SERP-a
По материал на Page Traffic