събота, април 21, 2012

Обявявам край на продажбите на курса за САПЕ

На 30.04.2012г. прекратявам продажбата на курса за САПЕ, въпреки огромния интерес и отличните продажби.
На мястото на курса, ще се появи предложение за онлайн консултации по Skype или ICQ, като допълнително ще обявя цената, времето и начина на организиране на самата консултация.